Архива Ознака: Топономастика

Доц. др Синиша МИШИЋ – ТОПОНОМАСТИКА КАО ИЗВОР ЗА ИСТОРИЈСКУ ГЕОГРАФИЈУ (ПРИМЕР ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА)

Називи који су остали сачувани у именима разних топонима су својеврсно сведочанство о прошлим временима и људима који су на тим просторима живели. Имена планина, река, насеља, географских крајева, нису подлежна честим променама и неретко чувају успомену на давно прошла времена.