Архива Ознака: Владета ПЕТРОВИЋ

Владета ПЕТРОВИЋ – ПЉЕВАЉСКИ КРАЈ У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ (Прилог истраживању носилаца урбаног развоја)

Циљ овог рада јесте да укаже на носиоце урбаног развоја, као и да се истакну разлике, улога и значај појединих носилаца у процесу урбанизације пљеваљског краја. Другим речима, овим радом жели се дати прилог истраживању улоге утврђења (castruma) и трга у урбанизацијском процесу. Територија којом ћемо се бавити у овом раду неће обухватити пљеваљски крај у данашњем значењу тог географског појма.