Архива Ознака: војним губицима пљеваљског краја

Др Радослав РАСПОПОВИЋ- О ВОЈНИМ ГУБИЦИМА ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА У ПРВОМ СВЈЕТСКОМ РАТУ ПРЕМА ПОДАЦИМА ПУКОВНИКА ВУКАШИНА БОЖОВИЋА

Питање војних губитака пљеваљског краја у току Првог свјетског рата свакако представља једну од значајнијих тема његове новије војне и укупно друштвене историје.