ЗОГРАФ АНДРИЈА РАИЧЕВИЋ

Умјетност минијатуре заузима посебно мјесто у свјетској историји умјетности. Прије свега, то је вјештина, умјешност украшавања рукописних књига у временима када су књиге преписиване и најчешће остајале у уникатним примјерцима. Касније, ти сачувани узорци постајали су драгоцјена и једина грађа другим сликарима и преписивачима. Они су копирајући претходнике и њихова остварења, додавали извјесне сегменте властите имагинације продужавајући тај чудесни ланац копирања. У временима када није постојала могућност штампе нити репродукције, текстови су исписивани калиграфском вјештином, украшавани декоративним вињетама, заставицама и великим иницијалним словима. Мале раскошне илустрације, на странама рукописа, постајале су својеврсна допуна текста за оне којима ријечи нису објашњавале све.

 

Фото галерија са отварања изложбе

 

Видео запис са отварања изложбе, Пљеваљска хроника РТВ Пљевља 16. новембар 2017. год.