Akademik Ljubomir ZUKOVIĆ – I NAUČNIK I UMETNIK

Akademik Ljubomir ZUKOVIĆ – I NAUČNIK I UMETNIK
Cijeli ekran Nazad na sadržaj

GTljevljacima svakako služe na čast prvi naraštaji njihovih sinova i kćeri koji su sticali obrazovanje na Beogradskom univerzitetu. Među njima, ipak, prednjače Milka Bajić-Poderegin i Tanasije J. Pejatović. Ovaj poslednji se, zapravo, s obzirom na to da je umro vrlo mlad, moglo bi se reći, samo najavio. Učinio je to tako moćno i zrelo, da je time što je stigao da uradi u svome kratkom veku zauzeo značajno mesto među sledbenicama svoga znamenitog učitelja Jovana Cvijića.