Mjesečne Arhive: decembar 2013

KOMINI, MUNICIPIUM S…

Komini, Municipijum S…

U neposrednoj blizini Pljevalja, u selu Kominima, smješten je još uvijek većim dijelom neistražen rimski grad, kome puni naziv imena sa sigurnošću nije utvrđen. U literaturi ga srećemo kao Municipium S…, a živio je između I – IV vijeka. Prvi podaci o ovom lokalitetu sreću se u pisanim izvorima iz […]

MANASTIR DOVOLJA

Manastir Dovolja ~ PLJEVLJA

Manastir Dovolja, sa crkvom posvećenom Uspeniju Presvete Bogorodice, smješten je na desnoj obali rijeke Tare kod sela Premćani, u zaseoku Dovolja, udaljen četrdeset pet kilometara južno od Pljevalja. Ktitor i vrijeme njegove gradnje još uvijek nisu pouzdano utvrđeni. Narodno predanje, koje je još 1905. godine u „Novoj iskri“ zapisao Stevan […]

ĆEMER

Ćemer

Ćemer, (19-20 v.) sastavljen od tri velika kanata urađena filigranom. Dva kanata sa strana ukrašena su granuliranim i filigranskim rozetama, većom u sredini sa crvenim kamenom i četri manje u uglovima. Srednji kanat je ukrašen pri vrhu rozetom sa crvenim mat kamenom, centralnom rozetom sa velikim mat crvenim kamenom uokvirenim […]

MAČ VOJVODE MOMČILA

Mač vojvode Momčila

Zavičajni muzej u Pljevljima otkupio je 1956. godine, kao slučajan nalaz, jedan srednjovjekovni mač iz sela Rasove ispod Pirlitora. Mač je dvosjekli sa jednoručnim rukohvatom, nakrsnicom i jabučicom nepravilnog orašastog oblika. U Etnografskom muzeju u Beogradu 1996. godine izvršena je njegova konzervacija, nakon čega je sa obje strane sječiva otkriven […]

DIJATRETA

Dijatreta Municipijum S... Pljevlja

Dijatreta ( IV v), staklena čaša (pehar) pronađena 1975. godine prilikom arheoloških iskopavanja romanizovane nekropole II na rimskom antičkom lokalitetu Municipium S… u selu Kominima kod Pljevalja. Baza čaše je od bezbojnog prozirnog stakla i predstavlja jedinstvenu cjelinu zajedno sa staklenom mrežom kobaltno plave boje, koja je obavija uz karakterističnu […]