O NAMA

ZAVIČAJNI MUZEJ U PLJEVLJIMA

 

Zavičajni muzej u Pljevljima osnovan je 1952. godine. Po svom statusu je muzej kompleksnog tipa, čiji fundus broji blizu pet hiljada muzejskih jedinica. Svoju djelatnost organizuje kroz pet odeljenja – Arheološko odeljenje, Etnoloko odeljenje, Istorijsko odeljenje, Kulturno-istorijsko odeljenje sa pet zasebnih zbirki (Umjetnička zbirka, numizmatička zbirka, Arhivska zbirka, Zbirka porodice Pejatović i Zbirka za nepokretna kulturba dobra) i Odeljenje sa službom za dokumentaciju, pedagoškom službom i službom za opšte, pravne, administrativno-tehničke i finansijske poslove.

Zbog rekonstrukcije i adaptacije zgrade Doma kulture, 2007. godine Muzej je iseljen iz prostora gdje je bio smješten od samog osnivanja. Do danas, još uvijek, nije na odgovarajući način riješio svoje smještajne probleme, pa samim tim, između ostalog, nema ni prostor za bilo kakve izložbene aktivnosti. Zaposleni Muzeja preseljeni su u kancelarije Crvenog krsta, dok je sav muzejski materijal smješten u trezor zgrade bivše SDK, u kojem su mu, istina, obezbijeđeni svi relevantni mikroklimatski uslovi, kao i dobri uslovi preventivne fizičke zaštite.

U toku svog višedecenijskog postojanja Zavičajni muzej je na teritoriji Pljevalja realizova brojna istraživanja. Terenska istraživanja vršena su na lokalitetima iz gotovo svih epoha ljudske civilizacije, počev od paleolita, bronzanog i gvozdenog doba, potom antičkog, svih srednjovjekovnih perioda, uključujući i istraživanja iz perioda novije istorije. Preko muzejskog materijala koji se čuva u Zavičajnom muzeju Pljevlja, život čovjeka na prostoru Pljevalja može se pratiti, praktično u kontinuitetu, još od daleke praistorije, odnosno srednjeg i gornjeg paleolita, što se datuje na vrijeme starije od 40 hiljada godina.

0d 1999. godine, u saradnji sa Odborom za obnovu manastira Dovolja, Zavičajni muzej je nosioc i realizator Projekta obnove, odnosno rekonstrukcije manastira Dovolja, zakonom zaštićenog srednjovjekovnog nepokretnog kulturnog dobra, koji je u stanju ruševina propadao sve od 1896. godine.

Takođe od 1999. godine, Zavičajni muzej je inicirao i postao domaćin i organizator naučnih skupova na kojima se izlažu naučna saopštenja multidisciplinarnog i multikulturalnog karaktera, vezana za kulturno-istorijsku prošlost užeg i šireg prostora pljevaljskog kraja. Naučni skupovi se održavaju jedanput godišnje, a učešće u njihovom radu do sada je uzimalo preko stotinu različitih eminentnih naučnih i kulturnih poslenika univerziteta, instituta i institucija kulture sa prostora Crne Gore, Srbije, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Naučni radovi saopšteni na skupovima objavljuju se u Glasniku Zavičajnog muzeja, po principu, jedan naučni skup – jedna knjiga Glasnika.

Pored Glasnika Zavičajnog muzeja, izdavačku djelatnost pljevaljskog muzeja krase brojna izdanja, od čega se poseno izdvaja fototipsko i transkribovano izdanje unikatnog rukopisnog satiričnog lista, koji su krajem 19. vijeka izrađivali pljevaljski školarci u Beogradu, braća Tanasije i Risto Pejatović i Stevan Samardžić, čiji se sačuvani originalni primjerci čuvaju u Muzeju. Jednaku pažnju svakako zaslužuju i monografija Manastir sv. Trojica Pljevaljska, čiji je autor dr Sreten Petković, profesor Beogradskog univerziteta, zatim, Stanovništvo pljevaljskpog kraja autora dr Slobodana Mišovića, takaođe profesora Beogradskog univerziteta, kao i monografija Milića F. Petrovića Pljevaljska Gimnazija 1901-2001 i druga izdanja.

Povremenim izložbenim aktivnostima tematskog karaktera u starom galerijskom prostoru Muzeju zainteresovani su bili u prilici da vide brojne izložbe, kako iz sopstvenog fonda tako i brojne gostujuće izložbe iz različitih sredina. Među njima valja pomenuo bar neke, poput, izložbi ”Iz umjetničke zbirke Zavičajnog muzeja Pljevlja,” ”Perast u Pljevljima”, ”Nikola Tesla”, ”Spomeničko nasleđe Bara” i ”Službeno odelo u Srbiji tokom 19. i 20. veka”.