Arhiva Oznaka: Srednji vijek

Dr Siniša MIŠIĆ – INOKOSNE PORODICE I ZADRUGE U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI*

APSTRAKT: Rad se bavi strukturom srpske porodice u poznom srednjem veku, uglavnom na osnovu diplomatičkih i osmanskih izvora. Srpska porodica se u ovom periodu javlja u dva vida organizovanja: kao inokosna i kao zadružna. Zadruge su uglavnom male i preovlađuju očinske i bratske zadruge, što ima veze i sa dužinom života u srednjem veku.
KLJUČNE REČI: porodica, zadruga, kuća, srednji vek, srpske zemlje, vlastela, zemljoradnici, stočari.

Akademik Ljubomir ZUKOVIĆ – PIRLITORSKI VOJVODA MOMČILO

APSTRAKT: U oblastima ekstremnog patrijarhata, žena je uvek pod sumnjom, a njena vernost konstantno je na proveri. U tom kontekstu, Vidosavin postupak tumači se kao vid pobune protiv patrijarhalnih obrazaca na kojima počiva porodica vojvode Momčila, što u značajnom meri predstavlja novinu u analizi ove pesme. U nastavku rada, određena pevačeva stvaralačka rešenja posmatraju se u svetlu njegovog neposrednog iskustva iz vremena hajdukovanja, a takođe se problematizuje i pitanje zašto ostalih pet varijanata ove pesme nije sačuvano.
KLJUČNE RIJEČI: Vojvoda Momčilo, Vuk Karadžić, Stojan Lomović, Vidosava, izdaja, patrijarhat

Sreten Petković – MANASTIR SVETA TROJICA U PLJEVLJIMA

Sreten Petković – MANASTIR SVETA TROJICA U PLJEVLJIMA

3AVIČAJNI MUZEJ – PLJEVLJA GLASNIK ZAVIČAJNOG MUZEJA Knj. 8-9 PLJEVLJA 2013

Glasnik zavičajnog muzeja 8-9

Dr Marica MALOVIĆ-ĐUKIĆ – DELATNOST KOTORSKOG VLASTELINA I TRGOVCA PETRA BUGONA (BUGONOVA) U PRVOJ POLOVINI XIV VEKA

Petar Bugon stupa na poslovnu i javnu scenu u Kotoru 1326. godine
kao zreo poslovan čovek. Već krajem 1326. javlja se kao sposoban i uspešan
trgovac. On ulazi već tokom 1326. godine u kreditne i trgovačke poslo-
ve, ne samo sa Kotoranima i susednim Dubrovčanima, već i sa poznatim
trgovcima iz Venecije. Kada se rodio Petar Bugon nema vesti. O Petrovom
detinjstvu i ranoj mladosti izvori ćute. Oba brata, Petar i Toma Bugon,
istovremeno stupaju na javnu i poslovnu scenu u Kotoru. Petar se bavio
trgovačkim poslovanjem i sklapao je mešovita trgovačka društva sa svojim
sunarodnicima. Dubrovčanima i Mlečanima. Zahvaljujući uspešnom bav-
ljenju trgovinom stekao je veliki kapital, koji je ulagao u nepokretnu imo-
vinu u Kotoru i Srbiji. On je, kao svi veliki trgovci, istovremeno davao
i uzimao kredite, posebno onda kada mu je bio potreban gotov novac da bi
ga investirao u robu. Petar se javlja u Kotoru u ulozi poverioca, jemca i
dužnika. Trgovao je solju, metalima (srebrom i olovom) i drugom robom.