Arhiva Kategorije: Arheološki lokaliteti

VIRTUELNA POSJETA LOKALITETU MUNICIPIUM S…

Pomjeranjem miša lijevo – desno i klikom na strelice posjetite arheološki lokalitet, koji još uvijek većim dijelom nije istražen i kome puni naziv sa sigurnošću još nije utvrđen. U literaturi ga srećemo kao Municipium S…  

KOMINI, MUNICIPIUM S…

Komini, Municipijum S…

U neposrednoj blizini Pljevalja, u selu Kominima, smješten je još uvijek većim dijelom neistražen rimski grad, kome puni naziv imena sa sigurnošću nije utvrđen. U literaturi ga srećemo kao Municipium S…, a živio je između I – IV vijeka. Prvi podaci o ovom lokalitetu sreću se u pisanim izvorima iz […]

KOMINI – ARHEOLOŠKA ISKOPAVANJA 2008. GOD.

Tokom 2008. godine, u saradnji sa Arheološkom zbirkom Filozofskog fakulteta u Beogradu i Republikčikim zavodom za zaštitu spomenika kulture sa Cetinja, Zavičajni muzej je nastavio prvu fazu zaštitnih arheoloških istraživanja na antičkom lokalitetu Municipium S… u Kominima. Kampanju na samom terenu avgusta i septembra mjeseca sprovodila je ekipa od sedam stručih […]

KOMINI – ARHEOLOŠKA ISKOPAVANJA 2007.GOD.

Komini, arheološka iskopavanja 2007.god.-5

U saradnji sa Arheološkom zbirkom Filozofskog fakulteta u Beogradu i Republikčikim zavodom za zaštitu spomenika kulture sa Cetinja, petnaestodnevnim arheološkim iskopavanjima na sektoru južnog bedema Zavičajni muzej je tokom oktobra mjeseca 2007. godine započeo prvu fazu zaštitnih arheoloških istraživanja rimskog grada Municipiuma S…, smještenog u Kominima. Na istraženoj površini od […]

KOMINI, KONZERVACIJA KAMENIH NADGROBNIH SPOMENIKA 2007. GOD.

Komini, konzervacija spomenika 2007.god.

Sistematskim arheološkim iskopavanjima, sprovedenim 60-ih i 70-ih godina prošlog vijeka na rimskom antičkom lokalitetu Municipijum S… u Kominima, istražene su dvije nekropole. Pronađeni arheološki nalazi danas se, najvećim svojim dijelom, čuvaju u Zavičajnom muzeju u Pljevljima. Manji dio nalaza koji čine kameni nadgrobni spomenici, ostao je na samom lokalitetu, od […]