ĆEMER

Ćemer

Ćemer, (19-20 v.) sastavljen od tri velika kanata urađena filigranom. Dva kanata sa strana ukrašena su granuliranim i filigranskim rozetama, većom u sredini sa crvenim kamenom i četri manje u uglovima. Srednji kanat je ukrašen pri vrhu rozetom sa crvenim mat kamenom, centralnom rozetom sa velikim mat crvenim kamenom uokvirenim staklenim crvenim i zelenim kamenčićima. Iz šaka pričvršćenih za krajnje kanate, vise tri lančića. Ćemer je dobila Simona Knežević iz Pljevalja od knjaza/kralja Nikole umjesto medalje za hrabrost.