Експонати из Историјске збирке музеја

Italijanski slem iz 2. svjetskog rata