МАЧ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА

Мач војводе Момчила

Завичајни музеј у Пљевљима откупио је 1956. године, као случајан налаз, један средњовјековни мач из села Расове испод Пирлитора.
Мач Завичајни музеј ПљевљаМач је двосјекли са једноручним рукохватом, накрсницом и јабучицом неправилног орашастог облика. У Етнографском музеју у Београду 1996. године извршена је његова конзервација, након чега је са обје стране сјечива откривен орнамент од бакарне жице, изведен техником тауширања. Украс тече средином жљеба за изливање крви. Са једне стране налази се орнамент облика спирално увијене вреже, а са друге преплет од двоструко увијене жице.
На основу типолошких карактеристика јабучице, накрснице, сјечива и таушираног орнамента мач из Музеја у Пљевљима датује се у XII вијек.
Мач се према предању везује за војводу Момчила. опјеваног у народној пјесми ”Женидба краља Вукашина”:

Књигу пише жура Вукашине,
У бијелу Скадру на Бојани,
Те је шаље на Херцеговину,
Бијеломе граду Пирлитору,
Пирлитору према Дурмитору,
Видосави љуби Момчиловој;