МАЛИШИНА ПЕЋИНА

сл.03 Малишина пећина

Праисторијски локалитет Малишина пећина, смјештен на десној обали ријеке Ћехотине у Љутићима, исраживан je седам година, од 1980-1984. и 1986-1987. године. Десетине хиљада откривених кремених и камених различитих оруђа, углавном орињачке културне израде, и још толико животињских костију, свједоче о континуираном животу човјека на овом простору од почетка млађе етапе старијег каменог доба, односно у времену од тзв. горњег палеолита. Примјеном АМС методе (/Accelerator Mass Spektometry/ – радиокарбонска анализа, односно, радиометријско датирање и истраживање стабилних изотопа) добијена су два апсолутна датума која потврђују живот човјека у времену од 38000 г. до 13780+/-140 г. (узорак из слоја 9 стар 38 хиљада г; а узорак из слоја 3б датован је на 13 780 г. +- 140 г.)

sl.05 Malisina pecina    sl.04 Malisina pecina