MALIŠINA PEĆINA

sl.03 Mališina pećina

Praistorijski lokalitet Mališina pećina, smješten na desnoj obali rijeke Ćehotine u Ljutićima, israživan je sedam godina, od 1980-1984. i 1986-1987. godine. Desetine hiljada otkrivenih kremenih i kamenih različitih oruđa, uglavnom orinjačke kulturne izrade, i još toliko životinjskih kostiju, svjedoče o kontinuiranom životu čovjeka na ovom prostoru od početka mlađe etape starijeg kamenog doba, odnosno u vremenu od tzv. gornjeg paleolita. Primjenom AMS metode (/Accelerator Mass Spektometry/ – radiokarbonska analiza, odnosno, radiometrijsko datiranje i istraživanje stabilnih izotopa) dobijena su dva apsolutna datuma koja potvrđuju život čovjeka u vremenu od 38000 g. do 13780+/-140 g. (uzorak iz sloja 9 star 38 hiljada g; a uzorak iz sloja 3b datovan je na 13 780 g. +- 140 g.)

sl.05 Malisina pecina    sl.04 Malisina pecina