Milić F. PETROVIĆ – AUSTROUGARSKA OKUPATORSKA UPRAVA U PLJEVLJIMA U TOKU PRVOG SVJETSKOG RATA (1915 – 1918)

Milić F. PETROVIĆ – AUSTROUGARSKA OKUPATORSKA UPRAVA U PLJEVLJIMA U TOKU PRVOG SVJETSKOG RATA (1915 – 1918)
Cijeli ekran Nazad na sadržaj

Neprijateljstvo Austro-Ugarske prema Crnoj Gori najavljeno je prije početka Velikog rata. Austrougarska vojska u jačini od jednog bataljona 21. februara 1914. napala je crnogorsku karaulu na visu Sjenokos iznad Metaljke i ubila 1 vojnika i 1 mještanina i zapalila karaulu. Nakon ovog događaja austrougarski komandant nije našao za shodno da dođe na uviđaj.