Milić F. PETROVIĆ – KULTURNO – PROSVETNA MISIJA PLJEVALJSKE GIMNAZIJE 1901 – 1941.

Milić F. PETROVIĆ – KULTURNO – PROSVETNA MISIJA PLJEVALJSKE GIMNAZIJE 1901 – 1941.
Cijeli ekran Nazad na sadržaj

Kulturno-prosvjetni rad srpskog naroda za vrijeme duge turske okupacije nikada nije prestajao. Crkve i manastiri, čuvari vjere, nacionalne svijesti i državne tradicije bili su rasadnici pismenosti prosvjete i kulture