mr Žarko LEKOVIĆ – ZLOČINI NAD SRPSKIM PRAVOSLAVNIM STANOVNIŠTVOM PLJEVALJSKOG KRAJA (1870 – 1912)

mr Žarko LEKOVIĆ – ZLOČINI NAD SRPSKIM PRAVOSLAVNIM STANOVNIŠTVOM PLJEVALJSKOG KRAJA (1870 – 1912)
Cijeli ekran Nazad na sadržaj

Reorganizacijom državne uprave od 1865. pljevaljsko i kolašinsko-
bjelopoljsko područje našli su se u istoj teritorijalno-administrativnoj
jedinici. Naime, tada je ustanovljen Bosanski vilajet kao jedinstvena
provincija u čiji je sastav ušla i Hercegovina, ali ne kao ajalet već
kao sandžak sa više kaza, kao i nanovo formirani Novopazarski sandžak.
Sjedište ovog sandžaka bilo je u Sjenici, a sačinjavale su ga kaze: Novi
Pazar, Sjenica, Pljevlja (Taslidža), Nova Varoš, Prijepolje, Bijelo Polje
(Akova), Kolašin, Mitrovica, Berane i Trgovište (Rožaje). Novopazar-
ski sandžak će postojati, kao administrativno-teritorijalna jedinica do
1902. godine kadaje konačno rasformiran i formiran Sjenički. Od tadaće
predstavljati samo istorijski pojam.