Ženska pravoslavna i ženska muslimanska nošnja iz Pljevalja

Ženska pravoslavna i ženska muslimanska nošnja iz Pljevalja 10
« ŽENSKA PRAVOSLAVNA I ŽENSKA MUSLIMANSKA NOŠNJA IZ PLJEVALJA