NAUČNI SKUP XIV

Naučni skup XIV, učesnici

 

Četrnaesti naučni skup održan je u godini u kojoj se obilježavalo 200 godina od rođenja Petra II Petrovića Njegoša, tako da je i tema naučnog skupa bila u skladu sa ovom velikom godišnjicom – PROSVETNI I KULTURNI ŽIVOT POTARJA I POLIMLJA (povodom 200-godišnjice rođenja P. P. Njegoša)