Архива Ознака: демографска трансформација

Др Јово МЕДОЈЕВИЋ – ПОПУЛАЦИОНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОСТОРУ СЈЕВЕРНЕ ЦРНЕ ГОРЕ НА КРАЈУ XX И ПОЧЕТКОМ XXI ВИЈЕКА И ПРИСТУП ЊИХОВОМ РЕШАВАЊУ

Постоји низ значајних демографских трансформација карактеристич-
них за регион сјеверне Црне Горе које су обиљежиле посљедњу деценију
XX вијека. Може се са сигурношћу констатовати да континуитет промјена
има свој наставак и у XXI вијеку и да ће те промјене утицати на географску
модификације која ће имати типичан регионални карактер.