Архива Ознака: проф. др Јово Медојевић

НАУЧНИ СКУП XV

Научни скуп XV, Програм, Пљевља

Н а у ч н и с к у п XV   СРЕДЊЕ ПОТАРЈЕ И ПОЛИМЉЕ У ВРТЛОГУ ПРВОГ СВЈЕТСКОГ РАТА (Демографски, материјални и културни губици у ратовима 19-20 вијека)   П Р О Г Р А М   Субота, 15. новембар 2014.год. 19.00 сати, Сала СО Пљевља Отварање Научног скупа   […]

Др Јово МЕДОЈЕВИЋ – ПОПУЛАЦИОНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОСТОРУ СЈЕВЕРНЕ ЦРНЕ ГОРЕ НА КРАЈУ XX И ПОЧЕТКОМ XXI ВИЈЕКА И ПРИСТУП ЊИХОВОМ РЕШАВАЊУ

Постоји низ значајних демографских трансформација карактеристич-
них за регион сјеверне Црне Горе које су обиљежиле посљедњу деценију
XX вијека. Може се са сигурношћу констатовати да континуитет промјена
има свој наставак и у XXI вијеку и да ће те промјене утицати на географску
модификације која ће имати типичан регионални карактер.