Архива Ознака: други свјетски рат

Мр Вукић ИЛИНЧИЋ – ВУКСАН МРДАК О СВОМ ВРЕМЕНУ – ДРУГИ СВЈЕТСКИ РАТ У ВРАНЕШУ

Пред крај живота, сад већ почивши Вуксан Јованов Мрдак из Барица,
објавио је књигу под насловом: „Записи једног патриоте“, Подгорица, 1998,
349 страна.
Вуксан Мрдак је, иначе, пријератни студент београдског универзитета
и правник чија је судбина била скопчана са временом Другог свјетског рата,
углавном у завичају и широј околини: пљеваљском, бјелопољском, мојковач-
ком и колашинском крају.
Књига је дио аутобиографског рукописа, написаног у „сврху комуника-
ције“ са његовим будућим потомцима. Идеја даједан дио тих записа издвоји
и публикује, како је наглашено у уводном дијелу књиге, настала је зато што
„савремени актери политичке сцене у Црној Гори не само да не раде на по-
мирењу нације, већ инсистирају на националном раздору који су у II свјет-
ском рату направили комунисти“. Сазнање да ће се, захваљујући актуелној
политици, „наш Српски народ и даље дијелити“, није га оставило на миру,
тим прије, како сам каже, што је био свјестан да
неминовно води у грађански рат“.