Архива Ознака: Мр Вукић ИЛИНЧИЋ

Мр Вукић ИЛИНЧИЋ – ТАЈНИ УГОВОР ЦРНЕ ГОРЕ, СРБИЈЕ И ТУРСКЕ У ВЕЗИ СА АНЕКСИЈОМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ПО ПИТАЊУ РАШКЕ ОБЛАСТИ (САНЏАКА) 1908. ГОДИНЕ

Младотурска револуција која је почела 20. јуна (3. јула по новом кал.)
1908. године, отворила је нова питања пред великим силама и балканским
државицама. Турска је покушапа револуцијом да преуреди саму себе и тако
учини излишним програм реформи поробљених земаља у њеном саставу
као и посредовање са стране. Постављало се питање шта ће велике силе
сматрати политички важним у младотурским тежњама и шта ће све предузе-
ти према промијењеним приликама у европској Турској. Србија, Црна Гора
и Грчка имале су према томе став ишчекивања, а Бугарска је припремала
проглас независности. Осим Аустро-Угарске, све друге велике силе биле
су мањевише изненађене преокретом и брзим развојем прилика и извјесно
вријеме биле су само проматрачи.

Мр Вукић ИЛИНЧИЋ – ПРЕЛАЗАК ВАСОЈЕВИЋА У СРБИЈУ 1861. ГОДИНЕ

Послије убиства црногорског књаза у Котору 1860. године. наслиједио
га је синовац Никола, који је као млад владар тежио да пошто-пото учврсти
што прије власт, јер га је судбина његовог претходника на један начин на то
и опомињала. Он је то успјешно и чинио, у почетку уз помоћ оца, а Данило-
вог брата Мирка, који се такође одликовао бруталношћу, као Данило. Књаз
Никола није се од њих много разликовао, мада је био умјешнији и свакако
разборитији у својим поступцима, мада, како су га описали савременици,
књаз Никола није имао отмену хладнокрвност кнеза Михаила, ни плахо-
витост свога стрица, није имао ни кукавичлук краља Милана, ни конститу-
ционалну превртљивост краља Александра, али је у свему понајвише имао
особина наведених.

Мр Вукић ИЛИНЧИЋ – ВУКСАН МРДАК О СВОМ ВРЕМЕНУ – ДРУГИ СВЈЕТСКИ РАТ У ВРАНЕШУ

Пред крај живота, сад већ почивши Вуксан Јованов Мрдак из Барица,
објавио је књигу под насловом: „Записи једног патриоте“, Подгорица, 1998,
349 страна.
Вуксан Мрдак је, иначе, пријератни студент београдског универзитета
и правник чија је судбина била скопчана са временом Другог свјетског рата,
углавном у завичају и широј околини: пљеваљском, бјелопољском, мојковач-
ком и колашинском крају.
Књига је дио аутобиографског рукописа, написаног у „сврху комуника-
ције“ са његовим будућим потомцима. Идеја даједан дио тих записа издвоји
и публикује, како је наглашено у уводном дијелу књиге, настала је зато што
„савремени актери политичке сцене у Црној Гори не само да не раде на по-
мирењу нације, већ инсистирају на националном раздору који су у II свјет-
ском рату направили комунисти“. Сазнање да ће се, захваљујући актуелној
политици, „наш Српски народ и даље дијелити“, није га оставило на миру,
тим прије, како сам каже, што је био свјестан да
неминовно води у грађански рат“.

Мр Вукић ИЛИНЧИЋ – ПЉЕВАЉСКИ КРАЈ НА ПУТУ АУСТРОУГАРСКОГ ПРОДОРА НА ИСТОК ЗА ВРИЈЕМЕ АНЕКСИОНЕ КРИЗЕ

Пљеваљски крај, односно Рашка област, био је према аустроугарским плановима продора на исток, сљедећа област коју треба освојити на том њеном стратешком војном и политичком путу. Из тих разлога, Аустро-Угарска се оштро супротставила предлогу Русије да се ова област подијели између Србије и Црне Горе.

Мр Вукић ИЛИНЧИЋ – КАРАКТЕРИСТИКЕ НАЦИОНАЛНО-ОСЛОБОДИЛАЧКЕ ПОЛИТИКЕ КРАЉА НИКОЛЕ ПРЕМА СРЕДЊЕМ ПОЛИМЉУ И ПОТАРЈУ У ВРИЈЕМЕ БАЛКАНСКИХ РАТОВА

Средње Полимље и Потарје, односно жупне долине Лима са притоком Љубовиђом и дио долине Таре, од давнина су привлачиле људе на насељавање. Послије доласка Словена и формирања првих ранофеудалних држава, ова регија имала је значајну улогу, а највећи процват је доживјела у доба Немањића у ХIII вијеку, када су рудник и насеље Брсково доживјели „неслућен економски просперитет‘.