Архива Ознака: Душаново царство

Божидар ЂОНДОВИЋ – УСТАНОВА КНЕЗА И ПРИМИЋУРА У ТУРСКО ДОБА

У овом раду о установи кнеза и примићура у турско доба настојао сам
да обухватим вријеме када она настаје као установа и да објасним који су
разлози довели до њеног успостављања, такође и да изнесем разлоге због
којих се ова установа сачувала и након освајања некадашњег Душановог
царства од стране Турака. Установа кнеза и примићура је егзистирала кроз
све вријеме турске владавине на тим просторима, али је њена улога значајна
негдје до средине XVII вијека, дакле, до успостављања османског феудал-
ног система, када она губи своју дотадашњу улогу и значај. Овај рад не би
имао садржајну цјеловитост ако би се изоставило казивање о улози и дуж-
ностима кнеза 5′ феудално доба прије турских освајања, тако да осврт на
овај период представља увод у насловљену тему.