Arhiva Oznaka: Dušanovo carstvo

Božidar ĐONDOVIĆ – USTANOVA KNEZA I PRIMIĆURA U TURSKO DOBA

U ovom radu o ustanovi kneza i primićura u tursko doba nastojao sam
da obuhvatim vrijeme kada ona nastaje kao ustanova i da objasnim koji su
razlozi doveli do njenog uspostavljanja, takođe i da iznesem razloge zbog
kojih se ova ustanova sačuvala i nakon osvajanja nekadašnjeg Dušanovog
carstva od strane Turaka. Ustanova kneza i primićura je egzistirala kroz
sve vrijeme turske vladavine na tim prostorima, ali je njena uloga značajna
negdje do sredine XVII vijeka, dakle, do uspostavljanja osmanskog feudal-
nog sistema, kada ona gubi svoju dotadašnju ulogu i značaj. Ovaj rad ne bi
imao sadržajnu cjelovitost ako bi se izostavilo kazivanje o ulozi i duž-
nostima kneza 5′ feudalno doba prije turskih osvajanja, tako da osvrt na
ovaj period predstavlja uvod u naslovljenu temu.