Архива Ознака: НАРОДНЕ НОШЊЕ ИЗ СРЕДЊЕГ ПОТАРЈА И ПОЛИМЉА У ЗБИРКАМА ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ

Вилма Нишкановић – НАРОДНЕ НОШЊЕ ИЗ СРЕДЊЕГ ПОТАРЈА И ПОЛИМЉА У ЗБИРКАМА ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ

Вилма Нишкановић - НАРОДНЕ НОШЊЕ ИЗ СРЕДЊЕГ ПОТАРЈА И ПОЛИМЉА У ЗБИРКАМА ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ

XIV Научни скуп, Пљевља 16 и 17. новембар 2013.год. ПРОСВЕТНИ И КУЛТУРНИ ЖИВОТ ПОТАРЈА И ПОЛИМЉА (поводом 200-годишњице рођења П. П. Његоша)