Архива Ознака: ПРЕЛАЗАК ВАСОЈЕВИЋА У СРБИЈУ 1861. ГОДИНЕ

Мр Вукић ИЛИНЧИЋ – ПРЕЛАЗАК ВАСОЈЕВИЋА У СРБИЈУ 1861. ГОДИНЕ

Послије убиства црногорског књаза у Котору 1860. године. наслиједио
га је синовац Никола, који је као млад владар тежио да пошто-пото учврсти
што прије власт, јер га је судбина његовог претходника на један начин на то
и опомињала. Он је то успјешно и чинио, у почетку уз помоћ оца, а Данило-
вог брата Мирка, који се такође одликовао бруталношћу, као Данило. Књаз
Никола није се од њих много разликовао, мада је био умјешнији и свакако
разборитији у својим поступцима, мада, како су га описали савременици,
књаз Никола није имао отмену хладнокрвност кнеза Михаила, ни плахо-
витост свога стрица, није имао ни кукавичлук краља Милана, ни конститу-
ционалну превртљивост краља Александра, али је у свему понајвише имао
особина наведених.