Архива Ознака: Турска власт

Др Марица МАЛОВИЋ-ЂУКИЋ – ДРОБЊАК ПОД ТУРСКОМ ВЛАШЋУ У XV ВЕКУ

Нахија Комарница или Дробњак пала је под турску власт у периоду између 1468/1469. а пре 1475/1477. године, када је пописана у Херцеговачком дефтеру.