ТОМАС ЕРИКСЕН У ЦРНОЈ ГОРИ

У Црној Гори је од 27. маја до 2. јуна боравио Томас Ериксен, професор социјалне антропологије на Универзитету у Ослу. Због утицаја који је имао на развој савремене антрополошке мисли и популаризацију антропологије, Томас Ериксен се сматра једним од највећих антрополога у историји модерне антропологије. Почасни је доктор Универзитета у Штокхлому, спољни научни члан друштва „Maks Plank“, члан норвешке Академије наука и умјетности и предсједник Европске асоцијације социјалних антрополога. За рад на популаризацији науке добио је је престижна признања Норвешког истраживачког савјета и Универзитета у Ослу.
Истраживања Томаса Ериксена данас представљају основу за разумијевање идентитета, национализма, глобализације и политике идентитета. Књиге су му преведене на великом броју језика, а неке су имале више издања – Ethnicity And Nationalism (1993/2010), Small Places — Large Issues (1995), Globalization: The Key Concepts (2007), Us and Them in Modern Societies (1992), Common Denominators: Ethnicity, Nationalism and the Politics of Compromise in Mauritius (1988), Tyranny of the Moment: Fast and Slow Time in the Information Age (2001), Globalisation: Studies in Anthropology (2003, ed.), What Is Anthropology? (2004), Flag, Nation and Identity in Europe and America (2007, ed. w/Richard Jenkins), Paradoxes of Cultural Recognition (2009, ed. w/Halleh Ghorashi and Sharam Alghasi), A World of Insecurity (2010, ed. w/Ellen Bal and Oscar Salemink), Fredrik Barth: An Intellectual Biography (2015).
Ериксенов скорашњи пројекат „Overheating“ резултирао је са више књига које се фокусирају на феномене које доноси живот у свијету убрзаних промјена: Overheating: An Anthropology of Accelerated Change (2016), Identities Destabilised: Living in an Overheated World (edirted with Elisabeth Schober, 2016), Knowledge and Power in an Overheated World (edited with Elisabeth Schober), An Overheated World: An Anthropological History of the Early Twenty-First Century (editor, 2018). Eriksenove knjige: A History Of Anthropology (2001, with F. S. Nielsen), What is Anthropology? (2004) i Engaging Anthropology: The Case For A Public Presence (2006) имале су такође више издања и представљају основу за разумијевање развоја антрополошке мисли, као и значаја и мјеста антропологије у савременом друштву. Чињеница да је аутор класика савремене антрополошке литературе, као и огромна интелектуална енергија и ентузијазам са којим приступа истраживачком, наставном и предавачком позиву, учиниле су Томаса Ериксена једним од напознатијих и најћењенијих антрополога данашњице.
Као гост Универзитета Доња Горица, Томас Ериксен је одржао предавање „Anthropology in Academia – Why does it matter?“. Том приликом дискутоване су могућности развоја антропологије на Универзитету Доња Горица. Након предавања на Универзитету Доња Горица, Томас Ериксен је одржао предавање у ЕУ Инфо Центру на тему „Изазови вишеструког идентитета Европске Уније“. Модератор оба предавања био је Бранко Бановић, директор Завичајног музеја Пљевља и предавач на Универзитету Доња Горица. Поред активности на предавањима, Томас Ериксен је боравак у Црној Гори искористио како би се упознао са њеном културом, историјом и савременом друштвеном климом.