ДИЈАТРЕТА

Дијатрета Муниципијум С... Пљевља

Дијатрета ( IV в), стаклена чаша (пехар) пронађена 1975. године приликом археолошких ископавања романизоване некрополе II на римском античком локалитету Municipium S… у селу Коминима код Пљеваља.

База чаше је од безбојног прозирног стакла и представља јединствену цјелину заједно са стакленом мрежом кобалтно плаве боје, која је обавија уз карактеристичну врхунску мајсторску израду прстенова организованих у три реда, а изнад ње, одвојено, у истој боји и исте мајсторске израде стоји натпис: VIVAS PANELLENI BONA M(emoria).

H-14,2 цм
h- 12,9 цм