Архива Ознака: Диатрета

КОМИНИ, МУНИЦИПИУМ С…

Комини, Municipijum S…

У непосредној близини Пљеваља, у селу Коминима, смјештен је још увијек већим дијелом неистражен римски град, коме пуни назив имена са сигурношћу није утврђен. У литератури га срећемо као Муниципиум С…, а живио је између I – IV вијека. Први подаци о овом локалитету срећу се у писаним изворима из […]

ДИАТРЕТА

Дијатрета Муниципијум С... Пљевља

Диатрета, драгуљ културне баштине, представља врсту луксузног стакленог пехара, израђеног од кристалног безбојног стакла, рељефно украшеног. Карактеристична је за етапу позног Римског царства и одраз је врхунца развоја стакларске вјештине у антици, када се декорација подиже са површине и обухвата цијели суд, као мрежаста корпа. Диатрета је коришћена у свечаним […]