Др Драга БОЈОВИЋ – МЈЕСТО ГОВОРА ПОТАРЈА НА СРПСКОЈ ДИЈАЛЕКАТСКОЈ МАПИ (НА ПРИМЈЕРИМА КОТИНУАНАТА ,,ЈАТА”)

Др Драга БОЈОВИЋ – МЈЕСТО ГОВОРА ПОТАРЈА НА СРПСКОЈ ДИЈАЛЕКАТСКОЈ МАПИ (НА ПРИМЈЕРИМА КОТИНУАНАТА ,,ЈАТА”)
Цијели екран Назад на садржај

За тему овог скупа узет је наслов студије Т. Пејатовића Средње Полимље и Потарје (антропогеографска испитивања)2, објављене прије више од стотину година у познатој едицији Насеља српских земаља. У њој налазимо и једно поглавље под називом Приче и тумачења о именима мјеста,