Архива Ознака: Др Драга БОЈОВИЋ

Др Драга БОЈОВИЋ – МЈЕСТО ГОВОРА ПОТАРЈА НА СРПСКОЈ ДИЈАЛЕКАТСКОЈ МАПИ (НА ПРИМЈЕРИМА КОТИНУАНАТА ,,ЈАТА”)

За тему овог скупа узет је наслов студије Т. Пејатовића Средње Полимље и Потарје (антропогеографска испитивања)2, објављене прије више од стотину година у познатој едицији Насеља српских земаља. У њој налазимо и једно поглавље под називом Приче и тумачења о именима мјеста,