Dr Marica MALOVIĆ-ĐUKIĆ – POČECI ISLAMIZACIJE U NAHIJI KOMARNICI U XV VEKU

Dr Marica MALOVIĆ-ĐUKIĆ – POČECI ISLAMIZACIJE U NAHIJI KOMARNICI U XV VEKU
Cijeli ekran Nazad na sadržaj

Osnivanjem Hercegovačkog sandžaka (16. januara 1470.) i kasnije njegovom teritorijalno-administrativnom podelom nastali su Drinski kadiluk, Blagajski kadiluk i Mileševski ili Prijepoljski kadiluk. Tada je Drinski kadiluk izgubio neke nahije koje su pripale kadiluku Mileševo ili Prijepolje, a preuzeo je ranije nahije Blagajskog kadluka koje su se nalazile između Neretve s jedne i Pive i Tare s druge strane.