Arhiva Oznaka: nahija komarnica

Dr Marica MALOVIĆ-ĐUKIĆ – POČECI ISLAMIZACIJE U NAHIJI KOMARNICI U XV VEKU

Osnivanjem Hercegovačkog sandžaka (16. januara 1470.) i kasnije njegovom teritorijalno-administrativnom podelom nastali su Drinski kadiluk, Blagajski kadiluk i Mileševski ili Prijepoljski kadiluk. Tada je Drinski kadiluk izgubio neke nahije koje su pripale kadiluku Mileševo ili Prijepolje, a preuzeo je ranije nahije Blagajskog kadluka koje su se nalazile između Neretve s jedne i Pive i Tare s druge strane.

Dr Marica MALOVIĆ-ĐUKIĆ – DROBNJAK POD TURSKOM VLAŠĆU U XV VEKU

Nahija Komarnica ili Drobnjak pala je pod tursku vlast u periodu između 1468/1469. a pre 1475/1477. godine, kada je popisana u Hercegovačkom defteru.