Radoman Risto MANOJLOVIĆ – RADOVI NA OBNOVI MANASTIRA DOVOLJA (Izvještaj za 2003. i 2004. godinu)

Radoman Risto MANOJLOVIĆ – RADOVI NA OBNOVI MANASTIRA DOVOLJA (Izvještaj za 2003. i 2004. godinu)

Download (PDF, 73KB)

Cijeli ekran Nazad na sadržaj

Nakon uspješne četvorogodišnje kamianje radova na realizaciji Projekta obnove manastira Dovolja, koja je inače tekla po utvrđenoj projektnoj dokumentaciji izrađenoj od strane arhitekti Marije Jovin i Siniše Temerinskog iz Beograda, a prihvaćenoj i ovjerenoj od nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Crne Gore iz Cetinja, građevinskim radovima tokom 2003. i 2004. godine ušlo se u završnu fazu rekonstrukcije manastirske crkve.