KOMINI, KONZERVACIJA KAMENIH NADGROBNIH SPOMENIKA 2007. GOD.