Arhiva Oznaka: Arheološka nalazišta

Zorica STIJEPOVIĆ – KONZERVACIJA DIJELA ARHEOLOŠKIH NALAZA IZ CRKVE SVETOG ARHANĐELA MIHAILA U KANJONU TARE

Jedna od posljednjih oaza netaknute prirode jugoistočne Evrope je kanjon rijeke Tare. Taj živopisni predio, pun divljih i nepristupačnih terena, privlačio je ljude od davnina.
U prilog tome govore i arheološki lokaliteti koji datiraju još iz perioda kamenog doba do kasnog srednjeg vijeka. Ti arheološki spomenici nijesu samo svjedočanstva najstarijih naseobina, već i duhovne kulture kroz istoriju toga kraja.

Komini, Municipijum S…

Komini, Municipijum S…

U neposrednoj blizini Pljevalja, u selu Kominima, smješten je još uvijek većim dijelom neistražen rimski grad, kome puni naziv imena sa sigurnošću nije utvrđen. U literaturi ga srećemo kao Municipijum S…, a živio je između I – IV vijeka.(1) Prvi podaci o ovom lokalitetu sreću se u pisanim izvorima iz […]

Komini, konzervacija spomenika 2007.god.

Komini, konzervacija spomenika 2007.god.

Komini, konzervacija spomenika 2007.god. Municipium S…

Komini, arheološka iskopavanja 2008.god.

Komini, arheološka iskopavanja 2008.god. 26

Komini, arheološka iskopavanja 2008.god. Municipium S…

Komini, arheološka iskopavanja 2007.god.

Komini, arheološka iskopavanja 2007.god.-3

Komini, arheološka iskopavanja 2007.god. Municipium S…