Milić F. PETROVIĆ – DRŽAVNI RODOSLOV KRALJEVINE JUGOSLAVIJE/SHS 1918 – 1941. GODINE, PROSVETNI PREGLED, BEOGRAD, 2008.

Milić F. PETROVIĆ – DRŽAVNI RODOSLOV KRALJEVINE JUGOSLAVIJE/SHS 1918 – 1941. GODINE, PROSVETNI PREGLED, BEOGRAD, 2008.
Cijeli ekran Nazad na sadržaj

Uzvišenje nauci, dobitak Otadžbini, blagodat čitaocu, to je ovde – usrd-
no naslovom rečeno – rodoslov jugoslovenske države, njene pojave i posto-
janja u vremenu između Prvog i Drugog svetskog rata.
Celokupnost države, unutar znatne sastavke, pravilna dvojnost razme-
šta i skupno uobličava: po vremenu kao obaveznom označenju, i naučnim
pristupom dogođenim zbivanjima i zavedenim odnosima; istorijska istina
neprikosnoveno da slovi, zaista tako visokom odlikom ove knjige.
Milić F. Petrović je filozofski gledao jedinstvenim a istoriograf-
ski protumačio spojno razlučnim sastojstvo jugoslovenske države, redosle-
dom shodnim njenom postanku po razvoju, uređenosti vladavine i spontano
kretane javne društvenosti. Narodnu zajednicu, vrhovnost vladara, vidove
vlasti, ustanove po stupnjevima nadležnosti, političke činioce s utica-
jem na vladavinu, vojno moćstvo države, veroispovedne duhovnosti stanov-
ništva, obradio je on prema stvoru i izgledu postojećih svojstava, svaku
posebnost do obima potrebnog poglavlja.