mr Žarko LEKOVIĆ – MANASTIR DOBRILOVINA I NJEGOVA ULOGA U POLIMLJU I POTARJU

mr Žarko LEKOVIĆ – MANASTIR DOBRILOVINA I NJEGOVA ULOGA U POLIMLJU I POTARJU
Cijeli ekran Nazad na sadržaj

Crkva je predstavljala važan činilac u društvenom i političkom raz-
vitku Polimlja i Potarja. Ona je skoro hiljadu godina, sve do XIX vijeka,
bila gotovo jedini nosilac i predstavnik prosvete, pa je postavila i sve
glavne osnove za kulturni progres. Mnogi njeni predstavnici u prošlosti
su pokazali diplomatske sposobnosti u političkim i državnim poslovi-
ma, kao i veliko rodoljublje. Njihovaje zasluga što je snažno izgrađena, raz-
vijena i očuvana nacionalna svijest, i pod njihovim odlučujućim uticajem
se vodila viševjekovna borba za slobodu i ujedinjenje.