PROMOCIJA KNJIGE ”KULTURA SVAKODNEVNICE PLJEVALJA TRIDESETIH GODINA XX VIJEKA”

U sklopu manifestacije „Pljevaljske novembarske svečanosti“ javnosti je pradstavljena knjiga „Kultura svakodnevnice Pljevalja tridesetih godina XX vijeka“, autorke mr Ljiljane Bajčetić. Knjiga se zasniva na magistarskoj tezi, koju je autorka 2017. godine odbranila na Istorijskom institutu Univerziteta Crne Gore. U istraživanju svakodnevnice fokus je na načinu i stilu života takozvanog „malog“, “običnog“ čovjeka. Tridesetih godina XX vijeka dolazi do bitnih promjena u dotadašnjoj državnoj strukturi i ukupnom društvenom životu. Nove ekonomske inicijative, pravne regulative, kulturne, prosvjetne i identitetske politike u službi integracije jugoslovenskog prostora, nužno su nalazile ishodište i u gradskoj svakodnevnici. Ipak, svakodnevnica u mnogo čemu odolijeva transformaciji i ostaje domen vezan za lokalne uslove. Autorkina analiza usmjerena je na više aspekata svakodnevnice Pljevalja: politički, ideološki i socio-ekonomski aspekti gradske svakodnevnice, djelovanje kulturno-prosvjetnih institucija; fizički i simbolički aspekti gradskog prostora i identiteta; svakodnevnica sa fokusom na javni prostor (korzo, kafane, zabave) i svakodnevnica sa fokusom na privatni prostor (porodični život). Pljevlja tridesetih godina prošlog vijeka su Pljevlja kojih se često i rado sjećamo sa nostalgijom. Pored naučnog doprinosa razumijevanja načina na koji lokalna zajednica i „običan“ čovjek artikulišu šire državne i društvene promjene, knjiga evocira uspomene na Pljevlja iz perioda u kome je specifični gradski duh ispunjavao gotovo sve pore svakodnevnog života u Pljevljima. Izdavač knjige „Kultura svakodnevnice Pljevalja tridesetig godina XX vijeka“ je Zavičajni muzej Pljevlja. Na predstavljanju knjige, pored autorke, govorili su recezent knjige dr Senka Babović Raspopović, naučni savjetnik u Istorijskom institutu Univerziteta Crne Gore, dr Branko Banović, direktor Zavičajnog muzeja Pljevlja.

O AUTORKI:
Ljiljana Bajčetić rođena je u Pljevljima, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, sa temom “Pljevaljska gimnazija u periodu između dva svjetska rata”. Postdiplomske studije završila je na Univerzitetu Crne Gore, Istorijskom institutu – Podgorica, na studijskom programu – Istorija kulture i istorijska antropologija čime je stekla stepen magistra. Bavi se istraživanjem iz oblasti istorije i pedagoške metodologije. Profesor je istorije, u zvanju višeg savjetnika, u Gimnaziji ”Tanasije Pejatović” u Pljevljima.

 

Video snimak sa promocije knjige RTV Pljevlja 28. novembar 2018. god.

 

Foto galerija sa promocije knjige