Radoman Risto MANOJLOVIĆ – PLJEVALJSKO DRUŠTVO U KONTEKSTU ZAPISNIKA SJEDNICA OPŠTINSKOG ODBORA U PLJEVLJIMA (27. oktobar 1918. – 4. mart 1920)

Radoman Risto MANOJLOVIĆ – PLJEVALJSKO DRUŠTVO U KONTEKSTU ZAPISNIKA SJEDNICA OPŠTINSKOG ODBORA U PLJEVLJIMA (27. oktobar 1918. – 4. mart 1920)
Cijeli ekran Nazad na sadržaj

U Zavičajnom muzeju Pljevlja čuvaju se originalni zanisnici sjednica
Opštinskog odborau Pljevljima, koji su nastali između 27. oktobara 1918.
i 4. marta 1920. godine.1 Zapisnici su sadržani u tri sveske formata 210
h 334 mm, sa koricama mekog poveza indigoplave boje. Vođeni su rukopis-
nim ćiriličnim pisanim pismom na ukupno 142 nepaginirane stranice.2
U njima je zabilježeno trideset šest redovnih i jedna vanredna sjednica,
sa ukupno sto trideset jednom tačkom dnevnog reda. Redovne sjednice
obilježavane su numeracijom i to u nizu od rimskog broja I do rimskog broja
XXXI, obuhvatajući period između 27. oktobara 1918. i 27. decembra 1919.
godine. U tom nizu, najvjerovatnije omaškom, preskočena je numeracija pod
rednim brojem XXI. Jedna jedina vanredna sjednica održana je između VII
i VIII redovne sjednice, 20. februara 1919. godine. Sjednice Odbora iz pe-
rioda od početka 1920. godine pa do 4. marta 1920. godine registrovane su
numeracijom u nizu od rednog broja 1. do rednog broja VI.31