Arhiva Oznaka: Dr Mirko PEJOVIĆ

Dr Mirko PEJOVIĆ – LIČNOST U SPEKTRU OD UNIVERZALNOG DO REGIONALNOG

Čovek kao biće ne može postojati, a da nema ličnosti. Priroda se po-
starala uz složene biopsihološke i spoljne uticaje da stvara opštu raz-
novrsnost ličnosti. Još niko nije pronašao dve apsolutno identične lič-
nosti. Čak i jednojajčani blizanci psihološki se razlikuju u pojedinim
finesama. U složenom bioinženjeringu hipotetičnog budućeg kloniranja
ličnosti i klonirana ličnost kao kopija darodavca neće biti apsolutno
identična.