Arhiva Oznaka: manastir Nikoljac

Prof. dr Jelica STOJANOVIĆ – NEKE PRAVOPISNE I FONETSKE KARAKTERISTIKE BJELOPOLJSKOG ČETVOROJEVANĐELJA (U KONTEKSTU OSTALIH SRPSKOSLOVENSKIH SPOMENIKA)

Bjelopoljsko (dalje Bp) četvorojevanđelje je rukopis koji se čuvao u manastiru Nikoljcu, manastiru kod Nikolj Pazara, u Bijelom Polju (prema čemu smo ga i nazvali Bp). Nastalo je krajem 13. – početkom 14. vijeka na raškom području. Hram Svetog Nikole bio je poznati prepisivački centar, naročito u 16. vijeku. Nikolj Pazar je bio važna karavanska stanica.