Архива Ознака: Сафвет-бег Башагић

Др Драгана КУЈОВИЋ – АКТИВНОСТ КУЛТУРНО-ПРОСВЈЕТНОГ ДРУШТВА ГАЈРЕТ У ПЉЕВЉИМА ПРЕМА ПИСАЊУ ИСТОИМЕНОГ ЛИСТА (1922 – 1941)

Културно-просвјетно потпорно друшто Гајрет формирано је у Сарајеву
на оснивачкој скупштини одржаној 20.02.1903. године и за првог предсједника
Друштва изабран је Сафвет-бег Башагић. Друшво је основано прије свега
да помаже сиромашним ученицима на школовању у средњим и вишим школама.
Будући да је стицање савременог европског образовања и прихватање
одређене друштвено-политичке реалности постало императив нових прили-
ка и времена у којима се нашло исламско становништо у Босни и Херцеговини,
оснивање оваквог друштва које би било центар културног окупљања
овог становништва представљало је неминовност.