Архива Ознака: теологија

Др Драгана КУЈОВИЋ – ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊА ПЉЕВАЉСКЕ БАШТИНЕ

Бројни писани трагови османске власти на тлу некадашње Југославије, односно свих оних утицаја који свједоче о продору оријентално-исламске културе и цивилизације на ове просторе биљежени су и обрађивани у оквиру радова и студија из различитих области, прије свега историографије, етнологије, књижевности, теологије, филозофије, лингвистике, или једноставно у оквиру посебних библиографија и ширих библиографских прегледа.