UMIJEĆE ISLAMSKE MINIJATURE – KUR’AN HUSEIN-PAŠE BOLJANIĆA IZ XVI VIJEKA

Video zapis sa otvaranja izložbe, Pljevaljska hronika RTV Pljevlja 18. decembar 2016. god