Arhiva Oznaka: Kur’an

UMIJEĆE ISLAMSKE MINIJATURE – KUR’AN HUSEIN-PAŠE BOLJANIĆA IZ XVI VIJEKA

UMIJEĆE ISLAMSKE MINIJATURE – KUR’AN HUSEIN-PAŠE BOLjANIĆA IZ XVI VIJEKA

Video zapis sa otvaranja izložbe, Pljevaljska hronika RTV Pljevlja 18. decembar 2016. god

Dr Dragana KUJOVIĆ – SEGMENT KULTURNE PROŠLOSTI PLJEVALJA: AKTIVNOST I ZNAČAJ TZV. ,,TURSKIH ŠKOLA”

Prve školske ustanove u islamskom društvu bile su džamije u kojima su učitelji davali uputstva koja su se uglavnom odnosila na Kur’an i hadis. Ovi učitelji bili su, zapravo, tumači Kur’ana (qurra’). Džamije su bile i svojevrsne biblioteke, mada će u narednim periodima javne biblioteke i knjižare sve više postajati posebna vrsta obrazovnih centara u kojima su pohranjivane, prepisivane i prodavane knjige.