GRAD MU JE SPOMENIK – OMAŽ ARHITEKTI BAJU MIRKOVIĆU

20 GRAD MU JE SPOMENIK – OMAŽ ARHITEKTI BAJU MIRKOVIĆU

Omaž „Grad mu je spomenik “, posvećen Baju Mirkoviću, glavnom gradskom arhitekti i urbanisti iz perioda ubrzanog razvoja i izgradnje Pljevalja iz doba kada se komunalna infrastruktura i arhitektura prlagođava potrebama naprednog industrijskog centra. Arhitektura socijalističke Jugoslavije u mnogo čemu je specifična. Nakon rata počinje velika izgradnja zemlje, a udaljavanje od Sovjetskog Saveza vodi stvaranju autonomnog arhitektonskog izraza. Unutar tog autonomnog jugoslovenskog izraza, Bajo Mirković je imao sebi svojstven arhitektonski izraz. Izbjegavo je masovnu stambenu izgradnju, a inspiraciju je nalazio u starom narodnom graditeljstvu. Narodna arhitektura nije težila pokoriti prirodu, već joj se prilagođavala. Posebno uočljiv detalj bio je strmi oštri krov planisnkih koliba i upravo u tom strmom oštrom krovu planinske kolibe Bajo Mirković je našao inspiraciju za svoj autentični umjetnički i arhitektonski izraz. Stoga, njegova đela, koja naliče EKG grafiikonu ili valovima, imitiraju oštre krovove planinskih koliba ostaju u Pljevljima trajno da svjedoče o jednom vremenu u jednom osobenom arhitekti koji je dao veliki pečat izgledu savremenih Pljevalja. Njegov osoben arhitektonski izraz posebno dolazi do izražaja u arhitekturi hotela Pljevalj, za koji Mirković dobija Trinaestojulsku nagradu.
Sjećanje na Baja Mirkovića daleko nadilazi i priču o arhitekturi. To je priča o jednom hrabrom gerilcu i borcu protiv okupatora u Drugom svjetskom ratu, čovjeku koji je obavljao osjetljive poslove u Vrhovnom štabu, koji je sa oslobodiocima umarširao u beograd i kome su u socijalističkoj Jugoslaviji sve moguće privilegije stajale na raspolaganju. On se svake, ali bukvalno svake odrekao.

 

Katalog sa izložbe

 

Foto galerija sa otvaranja izložbe

 

Video zapis sa izložbe, Kulturni magazin RTV Pljevlja 22. decembar 2016. god.