Arhiva Oznaka: Pljevalja

GRAD MU JE SPOMENIK – OMAŽ ARHITEKTI BAJU MIRKOVIĆU

20 GRAD MU JE SPOMENIK – OMAŽ ARHITEKTI BAJU MIRKOVIĆU

Omaž „Grad mu je spomenik “, posvećen Baju Mirkoviću, glavnom gradskom arhitekti i urbanisti iz perioda ubrzanog razvoja i izgradnje Pljevalja iz doba kada se komunalna infrastruktura i arhitektura prlagođava potrebama naprednog industrijskog centra. Arhitektura socijalističke Jugoslavije u mnogo čemu je specifična. Nakon rata počinje velika izgradnja zemlje, a udaljavanje […]

NAUČNI SKUP XV

Naučni skup XV, Program, Pljevlja

N a u č n i s k u p XV   SREDNJE POTARJE I POLIMLJE U VRTLOGU PRVOG SVJETSKOG RATA (Demografski, materijalni i kulturni gubici u ratovima 19-20 vijeka)   P R O G R A M   Subota, 15. novembar 2014.god. 19.00 sati, Sala SO Pljevlja Otvaranje Naučnog skupa   […]

Vujadin MILANOVIĆ – PLJEVLJA PRIJE STO GODINA (u očima i svijesti jedne visokoobrazovne i oštroumne Engleskinje)

Crna Gora sigurno nije nikad imala zanimljivijeg, kontroverznijeg i
nevjernijeg stranoga gosta na svome tlu od Engleskinje Meri Edit Daram
(Magu Edith Durham), koju je početkom XX vijeka deset godina primala i
ispraćala kao svoga dragoga posjetioca i na koju je već od drugog dolaska
gledala kao na svoga prijatelja i saradnika u odnosima s Turcima i Arna-
utima tokom te cijele decenije. Žena koja je iza sebe ostavila sedam obim-
nih knjiga – a uz to i toliko članaka u engleskoj štampi, da bi činili još
jednu takvu knjigu – sve o Srbima i onim srpskim susjedima koji su im bi-
li vjekovni ljuti neprijatelji – o Albancima, Turcima, Austrijancima i
dr., igrala je važnu ulogu u međunarodnim poslovima Crne Gore i Evrope,
kao i susjeda Crne Gore. A naši istoričari nisu ništa znali o njoj prije
objavljivanja moga prevoda njene prve knjige i moje obimnije studije o njoj
u „Pogovoru“ uz taj prevod prije deset godina. Neki naši poznati istori-
čari bili su obavezni, i bili u prilici da se upoznaju s njenim radom, ali
su to pomalo nadobudno ignorisali, dok su je neki naši susjedi u zanosu
prikazivali kao nepobitnog svjedoka protiv srpskih aktera u istoriji tog
doba.

Doc. dr Ema MILJKOVIĆ-BOJANIĆ – KARAVAN SARAJ U PLJEVLJIMA: TRGOVAČKA STANICA NA DUBROVAČKOM DRUMU

Većina trgova i gradova koji su na srpskom etničkom prostoru posto-
jali tokom viševekovne osmanske vladavine predstavljala je tržišta lo-
kalnog značaja, gde su se prodavali viškovi poljoprivrednih i zanatskih
proizvoda proizvedenih u samom gradskom naselju ili njegovoj neposrednoj
okolini, kao i tržišta za trgovinu artiklima koji se nisu proizvodili
na srpskom selu, a koji su bili neophodni za svakodnevni život ljudi, kao
što je so, na primer. U gradskim naseljima širom srpskog etničkog prosto-
ra održavane su nedeljne pijace, pazari, kao i panađuri, veliki godišnji
sajmovi, koji su po datumu održavanja najčešće bili vezani za datum slave
nekog sveca.

Mr Žarko LEKOVIĆ – KARAKTERISTIKE ISTORIJSKIH KRETANJA I EKONOMSKO STANJE PRENĆANA NA KRAJU XIX I POČETKOM XX VIJEKA U SVIJETLU DOKUMENATA IZ CRNOGORSKIH ARHIVA

Odlukama Berlinskog kongresa jasno je bilo označeno da sva sela na
desnoj obali Tare pripadaju turskoj teritoriji. U mnogim od ovih sela
stanovništvo se smatralo kao crnogorsko, pa mu je i odnos prema turskim
vlastima bio takav. Po naređenjima iz Carigrada turske vlasti su trebale
za nekoliko godina da izbjegavaju sukobe sa njim. U Prenćanima organa tur-
ske vlasti nije ni bilo, a sve međusobne odnose mještana regulisao je po-
granični crnogorski kapetan. Ovo selo, naseljeno Jezercima i Šarancima
na koje su se oslanjali, priznalo je tursku upravu tek 1886. godine. Naime,
tek je sredinom 1886. godine delegacija Prenćana saopštila paši u Pljevljima
da će davati desetinu i ostale dažbine, s tim da im se dozvoli da
osnuju svoj odred radi zaštite od kolašinskih Turaka sa buljukbašom na
čelu. Ubrzo potom u selu se već nalazila stanica turske posade.